Har du irritert deg over et strengt norsk regelverk når det kommer til fjernlys på bil ? , mens blant annet våre naboer fra Sverige i en årrekke nesten fritt har kunnet boltre seg i alt av produkter på markedet. En god nyhet er at det norske reglementet har blitt omtrent som det svenske  , etter et massivt press fra bilistene selv! Fra og med 1. oktober 2018 har du kunnet gå vinterhalvåret og mørketiden lyst og sikrere i møte. Da ble det meste tillatt når det gjelder antall fjernlys eller samlet lysstyrke . De nye reglene gjelder for både lette og tunge kjøretøy, og er enkle å forholde seg til.

Så hva er da egentlig tillatt? Heldigvis er ting blitt mye bedre men det er fortsatt en del regler å forholde seg til:

Typegodkjenning

Du må sørge for at lysene du monterer er godkjente og forsvarlig montert på kjøretøyet. Alle godkjente lykter skal være «e» merket. Monterer du lykter som ikke er «e-merket», vil dette gi utslag ved en eventuell kontroll.

Symmetri

Alt av ekstralys skal monteres symmetrisk langs ved bilens midtlinje (senterlinje). Ønsker du en enkelt LED-bar, må den monteres midt på bilen. Tre runde fjernlys må monteres med én lykt i midten og to på siden. Det er derfor ikke lenger krav om parvis montering, og dette er selvsagt positivt for lommeboken.

Parklys

Gammelt regelverk for parklys gjelder fortsatt.

Blending

Senere modeller av kjøretøy har nærlys med god effekt slik at skifte mellom nærlys og fjernlys ikke påvirker sjåførens syn like mye som tidligere. Monterer du ekstralys på ditt kjøretøy er det viktig at ingen lys sjenerer deg selv eller møtende trafikk. Lys på tak kan for eksempel være sjenerende for eget vedkommende , så pass på at lyktene monteres etter forskriftene, men lysstyrken kan du selv bestemme etter ønske.

Vi ber deg uansett gjøre deg godt kjent med de øvrige reglene i kjøretøyforskriften (§28-1)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_28#§28-1

Hvilke lys bør du velge?

Det er et enormt utvalg og utgaver\variasjoner innenfor ekstralys på markedet og du får dem i alle prisklasser; fra noen få hundre-lapper og opp til mange tusen kroner. Flere av de rimeligere variantene er ikke fabrikert for å tåle den «røffe» skandinaviske vinteren vi har , og som påvirker produktets levetid betraktelig. Har du spørsmål om type lys du burde velge til ditt kjøretøy, anbefales det lykter som er godkjent for bruk i Norge. Slike produkter har kvalitetsglass med høykvalitetsoptikk og tåler det tøffe klimaet vi har. De fleste leverandører av ekstralys har mange års garanti og som gir deg en trygghet i forhold til eventuelle garanti\reklamasjons – saker.